CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
felsőoktatási hallgatók (alap¬képzésben, mester¬képzésben, doktori képzésben, felsőoktatási szak-képzésben és felsőoktatási szakirányú tovább-képzésben részt vevő hallgatók) Nyertes intézményi pályázat előfeltétel (kivéve Freemoverek). Teljes tanulmányi elismeréssel járó külföldi tanulmányi időszak támogatása a partnerországokban 1. tanulmányi célú részképzés
2. tanulmányi célú rövid távú mobilitás
3. csoportos hallgatói tanulmányút
1. részképzés:
3-10 hónap
2. 1-2 hónap
3. 3-7 nap
maximális támogatható időtartam egy képzési cikluson belül: 10 hónap
Jelenleg a Magyarország által is aláírt nemzetközi CEEPUS Egyezmény III. programszakasza van érvényben (2011-2018). Az egyéves költségvetési ciklus a mindenkori éves EMMI-TKA szerződés részét képezi az első év január 1-től a következő év augusztus 31-ig. Hálózati pályázatok (intézmények által benyújtandó): minden év végén
Egyéni pályázatok: Intézmények szabályozzák egyéni hatáskörben
EMMI által felajánlott éves ösztöndíj hónap-keret Intézményi pályáztatás: Tempus Közalapítvány /
Telefonszám: +36 1 237-1320
E-mail cím: info@tpf.hu
Egyéni pályáztatás: nyertes felsőoktatási intézmények
  http://www.ceepus.hu
főállású oktatók Nyertes intézményi pályázat előfeltétel (kivéve Freemoverek). oktatási tevékenység a partnerországokban 1. oktatói mobilitás minimum 5 munkanap Jelenleg a Magyarország által is aláírt nemzetközi CEEPUS Egyezmény III. programszakasza van érvényben (2011-2018). Az egyéves költségvetési ciklus a mindenkori éves EMMI-TKA szerződés részét képezi az első év január 1-től a következő év augusztus 31-ig. Hálózati pályázatok (intézmények által benyújtandó): minden év végén
Egyéni pályázatok: Intézmények szabályozzák egyéni hatáskörben
EMMI által felajánlott éves ösztöndíj hónap-keret Intézményi pályáztatás: Tempus Közalapítvány /
Telefonszám: +36 1 237-1320
E-mail cím: info@tpf.hu
Egyéni pályáztatás: nyertes felsőoktatási intézmények
  http://www.ceepus.hu