ERASMUS+ - fogyatékkal élő hallgatók, oktatók, személyzet kiegészítő támogatása

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
E+ mobilitásban részt vevő hallgatók, oktatók, személyzet E+ mobilitásban részt vevő fogyatékkal élő hallgatók, oktatók, személyzet kiegészítő támogatása (programországokban) valós költségeken alapuló támogatás 3-12 hónap a mobilitás időtartamával megegyező 2015.06.01-2021.09.30 évenként kétszeri meghirdetés (benyújtás: május, október) EU forrás (ERASMUS+) Tempus Közalapítvány / Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmények   A felsőoktatási intézmény hirdeti meg, intézményi honlapok