Út a felsőoktatási szakképesítéshez

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy azzal azonos jövedelmi, vagyoni helyzetben élő, hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók (korhatár nélkül) A célcsoport továbbtanulási esélyeinek javítása, a felsőfokú szakképzettség megszerzésének támogatása. Ösztöndíj és önköltség-támogatás egy vagy két tanulmányi félév. Minden tanév elején újrapályázható. az aktuális őszi és tavaszi félév szeptember 1-június 30-ig   EMMI költségvetés, Roma ösztöndíjprogramok sor. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő www.emet.gov.hu
e-mailben: utravalo-macika@emet.gov.hu
telefonon: 06-1-795-2700
Szociális Ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Gyermekesély Főosztály http://www.emet.gov.hu/felhivasok/utravalo_macika8/