Külhoni magyar hallgatók doktori ösztöndíja

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
Olyan külhoni magyar személyek, akik mesterfokozatú végzettségüket valamely határon túli felsőoktatási intézményben szerezték meg és akik a magyarországi doktori felvételi eljárásban csak önköltséges képzésre nyertek besorolást. A külhoni magyar közösségek felsőoktatási és tudományos/kutató utánpótlásának biztosítása; a magyarországi PhD/DLA képzésben résztvevő külhoni magyar hallgatók támogatása magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben történő részvétel ; pénzbeli juttatás (doktori ösztöndíj) 48 hónap – a doktori tanulmányok időtartamára (4 tanév) 4 teljes év (48 hónap) Minden év kb. május-június hónapokban Felsőoktatási hallgatói juttatás jogcím Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégiuma (1037 Bp., Kunigunda u. 35.; tel.: 1-368-8860/135; osztondij@mad.hu) Felsőoktatás-politika Főosztály, Benked László (laszlo.benked@emmi.gov.hu; 1-795-4198) http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma; https://martonaron.elte.hu/