Részképzéses miniszteri ösztöndíj szülőföldön tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére (tanévente kétfordulós pályázat)

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
Szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, állami ösztöndíjas alap-, osztatlan, mesterképzésben résztvevő külhoni magyar hallgatói A szülőföldi felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó külhoni magyar fiatalok tanulmányainak segítése a magyarországi felsőoktatási képzéseken keresztül, többek között lehetőséget biztosítva a magyar szaknyelv elsajátítására, tudományos-kutatói kapcsolatok kialakítására, a hazai könyvtári, levéltári lehetőségek használatára. Pénzbeli juttatás Az ösztöndíj a tanév őszi vagy tavaszi félévében 0,5 – 5 hónap időtartamra nyújtható Minden tanév őszi vagy tavaszi félévében (azaz szeptember elejétől január végéig vagy február elejétől június végéig) nyújtható 0,5 – 5 hónap időtartamban Minden év május/június és november/december hónapokban Felsőoktatási hallgatói juttatás jogcím Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégiuma (1037 Bp., Kunigunda u. 35.; tel.: 1-368-8860/135; osztondij@mad.hu) Felsőoktatási Képzési Főosztály, Benked László (laszlo.benked@emmi.gov.hu; 1-795-4198) http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma; https://martonaron.elte.hu/