Felsőoktatási intézmények által kínált ösztöndíjak 1.tanulmányi ösztöndíj

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
Államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató. Az intézmény által meghatározott tanulmányi átlagot elérő hallgatók támogatása kimagasló tanulmányi eredményükért. pénzbeli juttatás A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. a hallgató beiratkozását követő első képzési időszak kivételével minden félévben Felsőoktatási hallgatói juttatás jogcím Felsőoktatási intézmények, karok (az intézményi szabályzás szerint) Felsőoktatási intézmények honlapja