Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
A magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat. Magyarországon a kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre. Pénzbeli támogatás Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a hallgatói jogviszony igazolt fennállása – legfeljebb, az ösztöndíjas jogviszony alapját képező képzésre a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelménye szerint előírt képzési idő ¬¬– alatt az aktív félévekben jogosult. Legfeljebb 12 félévre. Az ösztöndíj támogatás megállapítása a tanulmányok féléves időszakára történik.
Az ösztöndíjban részesült hallgatók a második félévtől a meghirdetett kreditindexnek történő tanulmányi megfelelőség függvényében válhatnak további ösztöndíjra jogosultág
Minden év szeptembere Minden év szeptembere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Felsőoktatás-politikai Főosztály Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapja
http://klik.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij