Vásárhelyi Tamás Ösztöndíj

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
ifjú zenészek és kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

a) magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy;

b) a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be;

c) a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel

d) más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül;

e) a pályázati felhívásban meghatározott