Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

Célcsoport Támogatás célja Támogatás típusai Támogatás időtartama Támogatás időszak Meghirdetés időpontja Támogatás forrása Lebonyolító szervezet / ügyfélszolgálati elérhetőségek EMMI felelős szervezeti egység / személy* Pályázat honlapja
Kétnyelvű – egyes esetekben nyelvoktató nemzetiségi középiskolák A felsőoktatásra történő felkészülés elősegítése. Az érettségit megelőző két évben szükséges nyelvi, szakmai felkészülés 2 tanév – 2 x 10 hónap 2 tanév – 2 x 10 hónap Tanév vége (május) központi költségvetés Nemzetiségi Főosztály Nemzetiségi Főosztály Tircsi Richárd főosztályvezető http://www.kormany.hu/hu/dok?page=16&source=2&type=206#!DocumentBrowse